Adres kancelarii:

--------------------------------------------------------------------------------

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wlkp.

Ryszard Król

ul. Warszawska 6/102

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 Kontakt:

--------------------------------------------------------------------------------

 

tel. 95 722-40-43

fax 95 722-40-44

email: gorzow3@komornik.org

 

 

Godziny przyjęć interesantów w kancelarii:

--------------------------------------------------------------------------------

 

poniedziałek 8.30 - 14.00
wtorek 8.30 - 16.15
środa 8.30 - 14.00
czwartek 8.30 - 16.00
piątek 8.30 - 14.00
 

Komornik pełni dyżur : wtorek 13.00-16.15

 

 

Numer konta bankowego / REGON:

--------------------------------------------------------------------------------

PKO BP II O/Gorzów Wlkp.
26 1020 1967 0000 8102 0038 1350

 

REGON: 811235296

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 UWAGA !!!

w związku z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 16.05.2020r. poz.878 w sprawi określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., informuję, iż z dniem 1.06.2020r.

- przwrócona została w kancelarii komornika obsługa interesantów przy zachowaniu reżimu sanitarnego określonego  § 17 rozporządzeniu Rady Ministrów który nakazuje obowiązek zakrywania ust i nosa , przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego

- rekomendowana formą obsługi interesantów jest forma pisemna

 

 

 

 

 

 

 

Mapa dojazdowa

 
wyświetl większą mapę

 

 

W toku prowadzonych spraw Kancelaria wykorzystuje:

EPU - przyjmowanie i realizacja tytułów wykonawczych wydanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.

OGNIVO - elektroniczne wyszukiwanie rachunków bankowych dłuzników.

CEPIK - elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

EKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste - system elektronicznej wymiany danych między Komornikiem Sądowym a systemem elektronicznych ksiąg wieczystych służący do poszukiwania nieruchomości należących do dłużników.

 

GEOPORTAL - dostęp do systemu geopotal celem uzyskania danych geodezyjnych i ustalenia własności nieruchomości.

 

ZUS - elektroniczne zapytanie do ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne.

 

CEIDG - elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

E-PESEL - dostęp do Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.