W związku z aktualna sytuacją epidemiologiczną informujemy, iż przyjęcia interesantów w
kancelarii odbywać się będą w dniach:
            wtorek       8.30.-16.00
            czwartek  11.00 - 16.00
w pozostałych dniach i godzinach urzędowania kancelarii przyjmowane będą jedynie wpłaty.

 

W kancelarii przebywać może tylko jedna osoba na stanowisko obsługi interesanta.

Nie dotyczy to pracowników kancelarii.
Rekomendowaną formą obsługi interesantów jest forma pisemna.

 

Przeglądanie akt odbywa się wyłącznie we wtorki po wcześniejszym

uzgodnieniu terminu oględzin (na konkretną godzinę)

 

Adres kancelarii:

--------------------------------------------------------------------------------

 

Zastępca Komornika

Komornik Piotr Zalewski

ul. Warszawska 6/102

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 Kontakt:

--------------------------------------------------------------------------------

 

tel. 95 722-40-43

fax 95 722-40-44

email: gorzow3@komornik.org

 

 

Godziny przyjęć interesantów w kancelarii:

--------------------------------------------------------------------------------

 

poniedziałek 8.30 - 14.00
wtorek 8.30 - 16.15
środa 8.30 - 14.00
czwartek 8.30 - 16.00
piątek 8.30 - 14.00
 

Komornik pełni dyżur : wtorek 13.00-16.15

 

 

Numer konta bankowego / REGON:

--------------------------------------------------------------------------------

PKO BP II O/Gorzów Wlkp.
26 1020 1967 0000 8102 0038 1350

 

REGON: 811235296

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Mapa dojazdowa

 
wyświetl większą mapę

 

 

W toku prowadzonych spraw Kancelaria wykorzystuje:

EPU - przyjmowanie i realizacja tytułów wykonawczych wydanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.

OGNIVO - elektroniczne wyszukiwanie rachunków bankowych dłuzników.

CEPIK - elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

EKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste - system elektronicznej wymiany danych między Komornikiem Sądowym a systemem elektronicznych ksiąg wieczystych służący do poszukiwania nieruchomości należących do dłużników.

 

GEOPORTAL - dostęp do systemu geopotal celem uzyskania danych geodezyjnych i ustalenia własności nieruchomości.

 

ZUS - elektroniczne zapytanie do ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne.

 

CEIDG - elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

E-PESEL - dostęp do Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.