Sądy i urzędy związane z działalnością Kancelarii:
-----------------------------------------------------------------

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. - www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

Sąd Apelacyjny w Szczecinie - www.szczecin.sa.gov.pl

 

Rada Izby Komorniczej w Szczecinie - www.izba.szczecinska.komornik.pl

 

Krajowa Izba Rozliczeniowa - Sytem OGNIVO - www.banki.kir.pl/ognivo