Rewir działania Komornika Sądowego Ryszarda Króla obejmuje teren następujących gmin:
 
Gorzów Wlkp., Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Witnica,
Podstawa prawna:
 
Art. 8.5 Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej , z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości
oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje
się odpowiednio. W przypadku wyboru, komornik działa poza
obszarem swojego rewiru komorniczego.

Art. 8.6 Wierzyciel, dokonując wyboru komornika,
składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji
oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
Ustawa z dnia 24 maja 2007r.o zmianie ustawy
o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.nr 112 poz.769).